•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Formularze, wzory dla działu Wdrożeniowego, Projektowego, Technologicznego - pobierz za darmo!

Pobierz za darmo najnowszy wzór formularza w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Formularze dla działu wdrożeniowego, projektowego, technologicznego.

 

Spis formularzy:


 1. Wzór badania patentowego.docx

Formularz badania patentowego ułatwia przeprowadzenie badań patentowych krok po kroku. Znajduje się miejsce na dane ogólne takie jak: przedmiot badań, podstawa badań jak i ich cel, stan prawny...


 2. Wzór decyzji w sprawie projektu wynalazczego.docx

Formularz decyzji w sprawie projektu wynalazczego dotyczący decyzji przełożonego odnośnie projektu. Dokument zawiera miejsce na dane ogólne takie jak: tytuł pracy, osobę przeprowadzająca badania...


REKLAMA

 3. Wzór zgłoszenia projektu wynalazczego.docx

Formularz zgłoszenia projektu wynalazczego jest złożony z dwóch stron. Dokument zawiera miejsce na: numer ewidencyjny projektu, datę zgłoszenia, rozwiązanie, cechy projektu, dane personalne zgłaszającego...


 4. Wzór zatwierdzenia badań nad prototypem.docx

Formularz zatwierdzenia wniosków do badań prototypu i polecenie postępowania do fazy wdrożeniowej. Dokument zawiera miejsce na: nazwę wyrobu, markę, typ...


 5. Wzór opinii i analizy ekonomicznej.docx

Formularz opinii i analizy ekonomicznej jest dokumentem gdzie ewidencjonuje sie wszelkie innowacje dotyczące zmian w firmie.Na dokumencie znajduje się miejsce na: numer ewidencyjny projektu, data zgłoszenia...


 6. Wzór Wniosek o wypłaceniu wynagrodzenia za wdrożony projekt.docx

Formularz Wniosek o wypłaceniu wynagrodzenia za wdrożony projekt wynalazczy w firmie. Dokument zawiera miejsce na: numer ewidencyjny projektu, datę zgłoszenia, imię i nazwisko twórcy...


 7. Wzór szacowania ryzyka realizacji wymagań klienta.docx

Formularz szacowania ryzyka realizacji wymagań klienta. Dokument zawiera miejsce na: komórkę organizacyjną, zamawiającego, adres, przedmiot zamówienia, ilość sztuk, kompletacja, proponowany termin...


 8. Wzór świadectwa czystości patentowej.docx

Formularz świadectwa czystości patentowej. Dokument jest przedstawiony w formie oświadczenia rozwiązania konstrukcyjnego, na jakim etapie jest opracowane...


 9. Wzór zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych.docx

Formularz zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych i polecenie przystąpienia do fazy projektowej zawiera miejsce na: miejscowość, numer decyzji, nazwę wyrobu, markę...


 10. Wzór kryteria szacowania ryzyka.docx

Formularz kryteria szacowania ryzyka realizacji wymagań klienta przed zawarciem kontraktu. Formularz ten jest idealny do oszacowania wymagań klienta. Składa się on z tabeli zawierającej: ocenę ryzyka...


11. Wzór zamówienie wykonania usługi.docx

Formularz zamówienie wykonania usługi stosuje się przy zleceniu zamówienia wykonawcy, dokument wypełnia zamawiający oraz wykonawca. W dokumencie znajduje się miejsce na opis przedmiotu zamówienia, na wycenę : materiał, robocizna...


12. Wzór zlecenie wykonania prac firmie zewnętrznej.docx

Formularz zlecenie wykonania prac firmie zewnętrznej stosuję się do zlecenia prac wykonawczych zewnętrznej firmie. Dokument posiada miejsce na dane firmy zamawiającej, opis zlecenia, tabelkę z kalkulacją materiał  robocizna...


13. Wzór protokół wykonania usługi w kooperacji.docx

Formularz protokół wykonania usługi kooperacyjnej stosuje się w celu zlecenia wykonania pracy w kooperacji uwzględniają ocenę możliwości, opłacalność takiego zlecenia oraz propozycję możliwych wykonawców. Wzór protokołu zawiera nagłówek, miejsce na opis usługi do wykonania, możliwości własne,sprzętowe oraz czasowe...


 14. Wzór karty kontroli procesu technologicznego.docx

Formularz karta kontroli procesu wykorzystywana jest podczas procesu wdrażania nowego procesu technologicznego. Służy do rejestru przeprowadzonych czynności technologicznych podczas wykonywania testów...


 15. Wzór szczegółowe uzgodnienia wykonania prac.docx

Formularz szczegółowe uzgodnienia wykonania prac służy do spisania pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą dokładnych informacji potrzebnych do wykonania zlecenia...


 

 

 

Aby pobrać potrzebny dokument wystarczy wypełnić kilka pól  i gotowe, trwa to niecałą minutę.