•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Formularze, wzory dla dzia艂u Utrzymania Ruchu - pobierz za darmo!

Pobierz za darmo najnowszy wz贸r formularza w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Formularze dla dzia艂u Utrzymania Ruchu.

Spis formularzy:


1. Wz贸r karty remontowej maszyny.docx

Formularz karty remontowej maszyny stosuje si臋 w celu og贸lnego rejestru wykonanych remont贸w i przegl膮d贸w danej maszyny w poszczeg贸lnych latach. Formularz posiada miejsce na wpisanie opisu maszyny...


2. Wz贸r karty zg艂oszenia awarii.docx

Formularz karty zg艂oszenia awarii stosuje si臋 do rejestrowania awarii maszyn. Dokument jest wykonany w formie poziomej tabeli, zawiera miejsce na dane takie jak czas zg艂oszenia...


3. Wz贸r protoko艂u odbioru technicznego.docx

Formularz protoko艂u odbioru technicznego stosuje si臋 do odebrania wykonanych prac technicznych, przeprowadzonego remontu lub naprawy urz膮dzenia b膮d藕 maszyn. Dokument posiada miejsce na opis zleconej naprawy...


REKLAMA

4. Wz贸r plan przegl膮d贸w maszyny lub urz膮dzenia.docx

Formularz plan przegl膮d贸w maszyny lub urz膮dzenia stosuje si臋 w celu zaplanowania i rejestru przegl膮d贸w danej maszyny lub urz膮dzenia.聽 Dokument posiada nag艂贸wek oraz tabel臋 zawieraj膮c膮 miejsce na: szczeg贸艂owy opis maszyny lub urz膮dzenia, opis przegl膮du, okres, w kt贸rym plan przegl膮d贸w obowi膮zuje...


5. Wz贸r protok贸艂 zu偶ycia i naprawy.docx

Formularz protok贸艂 zu偶ycia i naprawy jest dokumentem stwierdzaj膮cym zu偶ycie maszyny lub jej cz臋艣ci przez komisj臋 i przeznaczenie jej do kapitalnego remontu. Formularz zawiera miejsce na numer protoko艂u...


6. Wz贸r protok贸艂 z awarii maszyny lub urz膮dze艅.docx

Formularz protok贸艂 z awarii jest to dokument s艂u偶膮cy do wykonania sprawozdania dotycz膮cego usuni臋cia awarii lub naprawy na maszynie przez okre艣lon膮 osob臋. Dokument zawiera nag艂贸wek, tytu艂 dokumentu, miejsce na dok艂adny opis maszyny lub urz膮dzenia...


7. Wz贸r wykaz narz臋dzi wycofanych z eksploatacji.docx

Formularz wykaz narz臋dzi wycofanych z eksploatacji s艂u偶y do rejestru narz臋dzi, kt贸re nie nadaj膮 si臋 do dalszego u偶ytkowania z r贸偶nych powod贸w...


8. Wz贸r zdawczo odbiorczy przedmiotu.docx

Formularz zdawczo odbiorczy przedmiotu stosuje si臋 w przypadku zako艅czenia us艂ugi najmu dobra warto艣ciowego. Wz贸r zawiera miejsce na dane zdaj膮cego oraz odbieraj膮cego...


9. Wz贸r zg艂oszenie potrzeb remontowych.docx

Formularz zg艂oszenie potrzeb remontowych u偶ywa si臋 do rejestru przysz艂ych napraw. Dokument zawiera miejsce na numer zg艂oszenia, opis wymaganego remontu oraz zakres prac...


10. Wz贸r protok贸艂 zdania urz膮dzenia do remontu.docx

Formularz protok贸艂 zdania urz膮dzenia do remontu kapitalnego zawiera miejsce na zauwa偶one usterki w czasie eksploatacji, wykaz cz臋艣ci brakuj膮cych, potrzeby uzupe艂nienia wyposa偶enia...


11. Wz贸r protok贸艂 z艂omowania narz臋dzi.docx

Formularz protok贸艂 z艂omowania narz臋dzi s艂u偶y do z艂omowania jednego lub kilku narz臋dzi za pomoc膮 jednego formularza. Dokument zawiera miejsce na liczb臋 porz膮dkow膮 narz臋dzi, na nazw臋, symbol, ilo艣膰 oraz rok zakupu...


12. Wz贸r przegl膮d tygodniowy maszyn lub urz膮dze艅.docx

Formularz przegl膮d tygodniowy maszyn lub urz膮dze艅 s艂u偶y do rejestru tygodniowego przegl膮du maszyn lub urz膮dze艅, dokument zawiera miejsce na...


13. Wz贸r rejestr przegl膮d贸w urz膮dzenia.docx

Formularz rejestr przegl膮d贸w przyrz膮du pozwala na rejestr wykonanych przegl膮d贸w danego narz臋dzia oraz zapisu daty wykonania kolejnego sprawdzenia narz臋dzia...


14. Wz贸r tygodniowy rejestr sprawdzania narz臋dzi.docx

Formularz tygodniowy rejestr sprawdzania narz臋dzi s艂u偶y do rejestru przeprowadzonych przegl膮d贸w narz臋dzi wed艂ug kolejnych tygodni. Dokument zawiera miejsce na imi臋 i nazwisko sprawdzaj膮cego, nazw臋 narz臋dzia...


15. Wz贸r protok贸艂 nag艂ego przeprowadzenia remontu maszyny.docx

Formularz protok贸艂 nag艂ego przeprowadzenia remontu maszyny lub urz膮dzenia. Stosuje si臋 w przypadkach nag艂ych napraw maszyn. Wz贸r zawiera: nazw臋 urz膮dzenia, typ, kr贸tki opis usterek...


16. Wz贸r protoko艂u nieop艂acalno艣ci.docx

Formularz protok贸艂 nieop艂acalno艣ci stosuje si臋 w przypadkach stwierdzenia nieop艂acalno艣ci wykonania napraw maszyn lub urz膮dze艅 z powodu stanu technicznego. Wz贸r protoko艂u zawiera miejsce na szczeg贸艂owy opis rozpatrywanego...


17. Wz贸r rejestru maszyn i urz膮dze艅 w serwisie.docx

Formularz rejestru maszyn i urz膮dze艅 w serwisie. Dokument stosuje si臋 do prowadzenia rejestru i archiwizacji danych dotycz膮cych maszyn i urz膮dze艅 znajduj膮cych si臋 w serwisie...


18. Wz贸r roczny plan remont贸w.docx

Formularz rocznego planu remont贸w jest idealny do planowania remont贸w urz膮dze艅 b膮d藕 maszyn聽 roz艂o偶ony w czasie. Dokument zawiera nag艂贸wek wraz z tabel膮 w kt贸rej znajduje si臋 miejsce na: nazw臋 urz膮dzenia b膮d藕 maszyny...


19. Wz贸r zestawienia potrzeb remontowych.docx

Formularz zestawienia potrzeb remontowych jest pomocny do spisania wszystkich urz膮dze艅 lub podzespo艂贸w nadaj膮cych si臋 do remontu...


20. Wz贸r protok贸艂 przesuni臋cia lub odst膮pienia od remontu.docx

Formularz protok贸艂 przesuni臋cia lub odst膮pienia od remontu. Protok贸艂 u艂atwiaj膮cy przesuni臋cie w czasie b膮d藕 odst膮pienie od remontu maszyn i urz膮dze艅...


21. Wz贸r ksi膮偶ka obs艂ugi i napraw pojazdu.docx

Formularz ksi膮偶ka obs艂ugi i napraw pojazdu jest dokumentem stosowanym w serwisach samochodowych lub zak艂adach do prowadzenia rejestru przeprowadzonych czynno艣ci dla indywidualnego samochodu...


聽22. Wz贸r karta kontroli okresowych zawiesia.docx

Formularz karta kontroli okresowych zawiesia stosuje s臋 do rejestru bada艅 przeprowadzonych na zawiesiu. W dokumencie znajduje si臋 miejsce na producenta, cechy oraz numer rysunku zawiesia...


聽23. Wz贸r metryka zawiesia.docx

Formularz metryka zawiesia stosuje si臋 do rejestru przegl膮d贸w danego zawiesia. Dokument posiada miejsce na nazw...


聽24. Wz贸r po艣wiadczenia badania d藕wignika lub podno艣nika.docx

Formularz po艣wiadczenie badania d藕wignika lub podno艣nika jest dokumentem wymaganym do rejestracji i zg艂oszenia d藕wignika lub podno艣nika w Urz臋dzie Dozoru Technicznego...


聽25. Wz贸r karta wypo偶yczenia urz膮dze艅 i maszyn.docx

Wz贸r karty wypo偶yczenia maszyn lub urz膮dze艅 stosuj臋 w przypadku imiennego udost臋pnienia lub po偶yczenia maszyn lub urz膮dze艅 nale偶膮cych do w艂asno艣ci firmy, karta definiuje kto, jak, do kiedy i jakie urz膮dzenia b膮d藕 maszyny mog膮 by膰 udost臋pnione. Formularz jest w pe艂ni edytowalny mo偶na go dostosowa膰 do r贸偶nego rodzaju wypo偶ycze艅 i udost臋pnie艅 przedmiot贸w itp. itd...


聽26. Wz贸r wykaz spis贸w maszyn wy艂膮czonych z eksploatacji.docx

Wz贸r wykaz spis贸w zdawczo odbiorczych maszyn s艂u偶y do rejestru istniej膮cych spis贸w zdawczo odbiorczych maszyn. Dokument jest w pe艂ni edytowalny mo偶e s艂u偶y膰 za wykaz spis贸w r贸偶nego rodzaju dokument贸w...


聽27. Wz贸r karty reklamacyjnej maszyny lub urz膮dzenia.docx

Wz贸r karta zg艂oszenia reklamacji naprawy maszyny stosuje si臋 w celu zg艂oszenia naprawy lub remontu maszyny na wykonanie w ramach reklamacji. Karta podzielona jest na dwie cz臋艣ci, pierwsza zawiera dane dotycz膮ce samej reklamacji...


聽28. Wz贸r lista kontrolna przegl膮d贸w maszyn.docx

Wz贸r lista kontrolna przegl膮du maszyny to dokument idealnie nadaj膮cy si臋 do sporz膮dzenia sta艂ej listy kontrolnej przegl膮du maszyny lub innych urz膮dze艅. Dokument mo偶na dostosowa膰 do w艂asnych potrzeb jest w pe艂ni edytowalny. Formularz zawiera miejsce na dane maszyny...


聽29. Wz贸r spis maszyn wy艂膮czonych z eksploatacji.docx

Wz贸r spis zdawczo odbiorczy maszyn stosuje si臋 w celu przekazania lub zniszczenia okre艣lonych maszyn, kt贸re zosta艂y wy艂膮czone z eksploatacji w firmie. Dokument stworzony jest w formie tabeli, w kt贸rej znajduje si臋 miejsce na numer porz膮dkowy wpisu, kod maszyny...


聽30. Wz贸r rejestru instalacji grzewczych.docx

Wz贸r rejestru instalacji grzewczych s艂u偶y do prowadzenia ewidencji eksploatowanych instalacji w obr臋bie danego zak艂adu lub podlegaj膮cych danej kom贸rce organizacyjnej. Dokument zawiera tabel臋 do prowadzenia rejestru ka偶dego rodzaju instalacji...


聽31. Wz贸r orzeczenie pokontrolne.docx

Wz贸r orzeczenie pokontrolne stosuj臋 si臋 w celu wydania opinii po przeprowadzonej kontroli maszyn lub urz膮dze艅. Dokument stworzony jest聽 w formie karty. Formularz orzeczenia pokontrolnego/pomiarowego zawiera nag艂贸wek z miejscem na numer orzeczenia, miejsce na szczeg贸艂owy opis urz膮dzenia, dat臋 sporz膮dzenia orzeczenia...


Aby pobra膰 potrzebny dokument wystarczy wype艂ni膰 kilka p贸l聽 i gotowe, trwa to nieca艂膮 minut臋.