•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Formularze, wzory dla działu Utrzymania Ruchu - pobierz za darmo!

Pobierz za darmo najnowszy wzór formularza w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Formularze dla działu Utrzymania Ruchu.

 

Spis formularzy:


1. Wzór karty remontowej maszyny.docx

Formularz karty remontowej maszyny stosuje się w celu ogólnego rejestru wykonanych remontów i przeglądów danej maszyny w poszczególnych latach. Formularz posiada miejsce na wpisanie opisu maszyny...


2. Wzór karty zgłoszenia awarii.docx

Formularz karty zgłoszenia awarii stosuje się do rejestrowania awarii maszyn. Dokument jest wykonany w formie poziomej tabeli, zawiera miejsce na dane takie jak czas zgłoszenia...


3. Wzór protokołu odbioru technicznego.docx

Formularz protokołu odbioru technicznego stosuje się do odebrania wykonanych prac technicznych, przeprowadzonego remontu lub naprawy urządzenia bądź maszyn. Dokument posiada miejsce na opis zleconej naprawy...


REKLAMA

4. Wzór plan przeglądów maszyny lub urządzenia.docx

Formularz plan przeglądów maszyny lub urządzenia stosuje się w celu zaplanowania i rejestru przeglądów danej maszyny lub urządzenia.  Dokument posiada nagłówek oraz tabelę zawierającą miejsce na: szczegółowy opis maszyny lub urządzenia, opis przeglądu, okres, w którym plan przeglądów obowiązuje...


5. Wzór protokół zużycia i naprawy.docx

Formularz protokół zużycia i naprawy jest dokumentem stwierdzającym zużycie maszyny lub jej części przez komisję i przeznaczenie jej do kapitalnego remontu. Formularz zawiera miejsce na numer protokołu...


6. Wzór protokół z awarii maszyny lub urządzeń.docx

Formularz protokół z awarii jest to dokument służący do wykonania sprawozdania dotyczącego usunięcia awarii lub naprawy na maszynie przez określoną osobę. Dokument zawiera nagłówek, tytuł dokumentu, miejsce na dokładny opis maszyny lub urządzenia...


7. Wzór wykaz narzędzi wycofanych z eksploatacji.docx

Formularz wykaz narzędzi wycofanych z eksploatacji służy do rejestru narzędzi, które nie nadają się do dalszego użytkowania z różnych powodów...


8. Wzór zdawczo odbiorczy przedmiotu.docx

Formularz zdawczo odbiorczy przedmiotu stosuje się w przypadku zakończenia usługi najmu dobra wartościowego. Wzór zawiera miejsce na dane zdającego oraz odbierającego...


9. Wzór zgłoszenie potrzeb remontowych.docx

Formularz zgłoszenie potrzeb remontowych używa się do rejestru przyszłych napraw. Dokument zawiera miejsce na numer zgłoszenia, opis wymaganego remontu oraz zakres prac...


10. Wzór protokół zdania urządzenia do remontu.docx

Formularz protokół zdania urządzenia do remontu kapitalnego zawiera miejsce na zauważone usterki w czasie eksploatacji, wykaz części brakujących, potrzeby uzupełnienia wyposażenia...


11. Wzór protokół złomowania narzędzi.docx

Formularz protokół złomowania narzędzi służy do złomowania jednego lub kilku narzędzi za pomocą jednego formularza. Dokument zawiera miejsce na liczbę porządkową narzędzi, na nazwę, symbol, ilość oraz rok zakupu...


12. Wzór przegląd tygodniowy maszyn lub urządzeń.docx

Formularz przegląd tygodniowy maszyn lub urządzeń służy do rejestru tygodniowego przeglądu maszyn lub urządzeń, dokument zawiera miejsce na...


13. Wzór rejestr przeglądów urządzenia.docx

Formularz rejestr przeglądów przyrządu pozwala na rejestr wykonanych przeglądów danego narzędzia oraz zapisu daty wykonania kolejnego sprawdzenia narzędzia...


14. Wzór tygodniowy rejestr sprawdzania narzędzi.docx

Formularz tygodniowy rejestr sprawdzania narzędzi służy do rejestru przeprowadzonych przeglądów narzędzi według kolejnych tygodni. Dokument zawiera miejsce na imię i nazwisko sprawdzającego, nazwę narzędzia...


15. Wzór protokół nagłego przeprowadzenia remontu maszyny.docx

Formularz protokół nagłego przeprowadzenia remontu maszyny lub urządzenia. Stosuje się w przypadkach nagłych napraw maszyn. Wzór zawiera: nazwę urządzenia, typ, krótki opis usterek...


16. Wzór protokołu nieopłacalności.docx

Formularz protokół nieopłacalności stosuje się w przypadkach stwierdzenia nieopłacalności wykonania napraw maszyn lub urządzeń z powodu stanu technicznego. Wzór protokołu zawiera miejsce na szczegółowy opis rozpatrywanego...


17. Wzór rejestru maszyn i urządzeń w serwisie.docx

Formularz rejestru maszyn i urządzeń w serwisie. Dokument stosuje się do prowadzenia rejestru i archiwizacji danych dotyczących maszyn i urządzeń znajdujących się w serwisie...


18. Wzór roczny plan remontów.docx

Formularz rocznego planu remontów jest idealny do planowania remontów urządzeń bądź maszyn  rozłożony w czasie. Dokument zawiera nagłówek wraz z tabelą w której znajduje się miejsce na: nazwę urządzenia bądź maszyny...


19. Wzór zestawienia potrzeb remontowych.docx

Formularz zestawienia potrzeb remontowych jest pomocny do spisania wszystkich urządzeń lub podzespołów nadających się do remontu...


20. Wzór protokół przesunięcia lub odstąpienia od remontu.docx

Formularz protokół przesunięcia lub odstąpienia od remontu. Protokół ułatwiający przesunięcie w czasie bądź odstąpienie od remontu maszyn i urządzeń...


21. Wzór książka obsługi i napraw pojazdu.docx

Formularz książka obsługi i napraw pojazdu jest dokumentem stosowanym w serwisach samochodowych lub zakładach do prowadzenia rejestru przeprowadzonych czynności dla indywidualnego samochodu...


 22. Wzór karta kontroli okresowych zawiesia.docx

Formularz karta kontroli okresowych zawiesia stosuje sę do rejestru badań przeprowadzonych na zawiesiu. W dokumencie znajduje się miejsce na producenta, cechy oraz numer rysunku zawiesia...


 23. Wzór metryka zawiesia.docx

Formularz metryka zawiesia stosuje się do rejestru przeglądów danego zawiesia. Dokument posiada miejsce na nazw...


 24. Wzór poświadczenia badania dźwignika lub podnośnika.docx

Formularz poświadczenie badania dźwignika lub podnośnika jest dokumentem wymaganym do rejestracji i zgłoszenia dźwignika lub podnośnika w Urzędzie Dozoru Technicznego...


 25. Wzór karta wypożyczenia urządzeń i maszyn.docx

Wzór karty wypożyczenia maszyn lub urządzeń stosuję w przypadku imiennego udostępnienia lub pożyczenia maszyn lub urządzeń należących do własności firmy, karta definiuje kto, jak, do kiedy i jakie urządzenia bądź maszyny mogą być udostępnione. Formularz jest w pełni edytowalny można go dostosować do różnego rodzaju wypożyczeń i udostępnień przedmiotów itp. itd...


 26. Wzór wykaz spisów maszyn wyłączonych z eksploatacji.docx

Wzór wykaz spisów zdawczo odbiorczych maszyn służy do rejestru istniejących spisów zdawczo odbiorczych maszyn. Dokument jest w pełni edytowalny może służyć za wykaz spisów różnego rodzaju dokumentów...


 27. Wzór karty reklamacyjnej maszyny lub urządzenia.docx

Wzór karta zgłoszenia reklamacji naprawy maszyny stosuje się w celu zgłoszenia naprawy lub remontu maszyny na wykonanie w ramach reklamacji. Karta podzielona jest na dwie części, pierwsza zawiera dane dotyczące samej reklamacji...


 28. Wzór lista kontrolna przeglądów maszyn.docx

Wzór lista kontrolna przeglądu maszyny to dokument idealnie nadający się do sporządzenia stałej listy kontrolnej przeglądu maszyny lub innych urządzeń. Dokument można dostosować do własnych potrzeb jest w pełni edytowalny. Formularz zawiera miejsce na dane maszyny...


 29. Wzór spis maszyn wyłączonych z eksploatacji.docx

Wzór spis zdawczo odbiorczy maszyn stosuje się w celu przekazania lub zniszczenia określonych maszyn, które zostały wyłączone z eksploatacji w firmie. Dokument stworzony jest w formie tabeli, w której znajduje się miejsce na numer porządkowy wpisu, kod maszyny...


 30. Wzór rejestru instalacji grzewczych.docx

Wzór rejestru instalacji grzewczych służy do prowadzenia ewidencji eksploatowanych instalacji w obrębie danego zakładu lub podlegających danej komórce organizacyjnej. Dokument zawiera tabelę do prowadzenia rejestru każdego rodzaju instalacji...


 31. Wzór orzeczenie pokontrolne.docx

Wzór orzeczenie pokontrolne stosuję się w celu wydania opinii po przeprowadzonej kontroli maszyn lub urządzeń. Dokument stworzony jest  w formie karty. Formularz orzeczenia pokontrolnego/pomiarowego zawiera nagłówek z miejscem na numer orzeczenia, miejsce na szczegółowy opis urządzenia, datę sporządzenia orzeczenia...


 

 

 

Aby pobrać potrzebny dokument wystarczy wypełnić kilka pól  i gotowe, trwa to niecałą minutę.