•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Wzory prawne, pisma sądowe - pobierz za darmo!

Pobierz za darmo najnowszy wzór formularza w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Formularze prawne.

 

Spis formularzy:


1. Wzór pozwu o dyskryminację pracownika.docx

Wzór pozwu o dyskryminowanie pracownika stosuje się w  sytuacji kiedy w trakcie wykonywania pracy  dochodzi do dyskryminacji pracownika, wtedy poszkodowani mogą dochodzić swojej racji na drodze sądowej oraz starać się o odszkodowanie z racji skutków dyskryminacji np. zwolnienia z pracy...


 2. Wzór pozwu o mobbing pracownika.docx

Wzór pozwu o mobbing pracownika stosuje się w  sytuacji kiedy w trakcie wykonywania pracy  dochodzi do aktów mobbingu w stronę pracownika. Poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz starać się o roszczenia od pozwanego np. w postaci przeprosin lub pieniędzy...


REKLAMA

3. Wzór zgłoszenie o kradzieży lub zniszczeniu mienia firmowego.docx

Wzór zgłoszenia kradzieży lub uszkodzenia mienia na terenie firmy jest to rozbudowany dokument służący do zameldowania o kradzieży lub zniszczenia przedmiotu należącego do firmy, opisania szkodliwości czynu, określenie wartości majątkowej starty  oraz podjęcie decyzji o popełnionym wykroczeniu...


 4. Wzór ewidencja aktów normatywnych.docx

Wzór ewidencja aktów normatywnych jest to dokument służący do rejestrowania wydanych aktów normatywnych w danym roku. Wzór dokumentu zawiera nagłówek, tytuł dokumentu, opis dokumentu, tabelę do szczegółowej ewidencji...


 5. Wzór karty opiniowania aktu prawnego.docx

Wzór karta opiniowania aktu prawnego to dokument służący do opiniowania określonego aktu normatywnego lub prawnego. Formularz zawiera definicje oraz terminy prawne potrzebne do kompleksowego zaopiniowania aktu normatywnego/prawnego...


  6. Pozew o podwyższenie alimentów.docx

Pozew składany do Sądu w celu podwyższenia alimentów na dziecko. Dokument zawiera wniosek wraz z uzasdnieniem na podwyzszenie alimentów o kwotę 1000 złotych..

.