•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Instrukcje, wzory prawne - pobierz!

Pobierz najnowszy wzór instrukcji w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Instrukcje prawne.

Spis instrukcji:


1. Instukcja identyfikacja wymogów i przpisów prawnych.docxdoc

Instrukcja identyfikacji przepisów i wymagań prawnych wzór ISO. Jest to kompleksowy dokument, w którym została szczegółowo opisana procedura wymagań i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Zostały zdefiniowane kryteria i ich dopuszczalna wartość dla nadzorowania, spełnienia specyficznych wymogów formalno-prawnych...


 2. Instrukcja zarzadzania ryzykiem wzór ISO.docxdoc

Instrukcja zarządzania ryzykiem wzór ISO. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące identyfikowania oraz określania potencjalnych sytuacji wysokiego ryzyka w zakresie stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych, realizowanych procesów i usług czy też prawdopodobieństwa zaistnienia niepożądanego zjawiska...


3. Instrukcja umowa wynajmu powierzchni wzór ISO.docx doc

Instrukcja umowa wynajmu powierzchni wzór ISO. Dokument ten stosuje się w celu określenia sposobu postępowania przy zapewnieniu racjonalnego gospodarowania majątkiem Spółki. Prowadzi się wynajem bądź dzierżawę wolnych powierzchni w obiektach, a także dzierżawę gruntu (np parkingów) na podstawie pozyskiwanych informacji oraz stopnia wykorzystywania posiadanych powierzchni pod kątem efektywnego ich zagospodarowania...


REKLAMA