•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Formularze, wzory dla działu Magazynu, Logistyki, Zakupów - pobierz za darmo!

Pobierz za darmo najnowszy wzór formularza w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Formularze dla działu magazynu, logistyki, zakupów.

Spis formularzy:


1. Wzór rejestru zamówienia.docx

Formularz rejestru zamówienia jest wykorzystywany do szybszego wprowadzania procedur zamawiania towarów w firmie, dzięki czemu łatwiejsze jest też prowadzenie ewidencji zamówień...


2. Wzór karta kontroli dostaw.docx

Wzór karta kontroli dostaw stosuje się do przeprowadzenia kontroli odbieranego wyrobu lub materiału. Karta służy do kontroli określonego produktu według przyjętych kryteriów i wymagań...


3. Wzór karty identyfikacyjnej dostawy.docx

Formularz karty identyfikacyjnej dostawy jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje o przyjęciu dostawy na magazyn. Formularz zawiera miejsce na opis przyjętego materiału...


REKLAMA

4. Wzór karta narzędziowa ilościowa.docx

Formularz karta narzędziowa ilościowa stosuje się do ewidencjonowania stanu magazynowego danego narzędzia. Dokument zawiera miejsce na opis miejsca magazynowego, opis narzędzia...


5. Wzór karta imienna pobrań przez pracownika.docx

Formularz karta imienna pobrań / wypożyczeń przez pracownika stosuje się w celu rejestru wypożyczeń określonych przedmiotów ( książki, narzędzia, gotówkę, itp.) dla danego pracownika. Dokument ten można zastosować do każdego rodzaju ewidencji pobrań przez dany podmiot (  może być to również firma itp. )...


6. Wzór karta zwrotu uszkodzonego narzędzia.docx

Formularz karta zwrotu uszkodzonego narzędzia wypisuje się w przypadku zwrotu uszkodzonego lub zużytego narzędzia do magazynu/narzędziowni. Na karcie znajdują się informacje dotyczące zwracanego narzędzia, kto zwraca...


7. Wzór zdawczo odbiorczy przedmiotu.docx

Formularz zdawczo odbiorczy przedmiotu stosuje się w przypadku zakończenia usługi najmu dobra wartościowego. Wzór zawiera miejsce na dane zdającego oraz odbierającego, nazwę , wyposażenie, opis stanu...


 8. Wzór centralny rejestr środków transportu.docx

Formularz centralny rejestr środków transportu stosuje się do ewidencji wszystkich rodzajów pojazdów w firmie zwanych środkami transportu. Dokument można stosować do rejestru pojazdów należących do kilku placówek lub zakładów...


 9. Wzór ankiety do oceny wstępnej dostawców.docx

Wzór ankieta wstępnej oceny dostawców jest idealnym narzędziem do stworzenia tzw. Listy kwalifikowanych Dostawców oraz planów auditów u dostawców. Dokument to gotowa ankieta z ponad 20 pytaniami dotyczącymi systemów jakości wdrożonych u dostawcy, w tym pytania o certyfikaty...


 10. Wzór umowy na dostawy i zakup towaru.docx

 Wzór ogólne warunki zakupu i dostaw to dokument określający warunki zamówienia oraz zasady dostarczania wyrobów od dostawcy do klienta. Dokument stanowi kompleksową umowę zawierająca prawne sformułowania określające terminy, sposób dostawy do klienta oraz...


 11. Wzór rejestr importowanych/eksportowanych towarów.docx

Wzór rejestru sprowadzanych lub wysyłanych towarów służy do prowadzenia ewidencji importowanych lub eksportowanych towarów od lub do dostawców/odbiorców. Dokument można dostosować również do innego rodzaju rejestru przyjęć lub wydań towarów lub innych artykułów. Formularz stworzony w formie poziomej tabeli zawiera miejsce na numer porządkowy, dokument odbioru/przyjęcia towaru...


 12. Wzór karta rejestru odpadu.docx

Wzór karty ewidencji odpadu stosuje się do rejestru ewidencji wytwarzania odpadów i/lub zbierania odpadów i/lub  transportu transportu i/lub odzysku odpadów i/lub unieszkodliwienia danego odpadu w danym okresie rozliczeniowym. Dokument jest kompletnym narzędziem pozwalającym prowadzić wymagany rejestr gospodarowania odpadami...


 13. Wzór karty przekazania odpadów.docx

Wzór karty przekazania odpadów jest to dokument potwierdzający przekazanie odpadów z firmy posiadającej odpady do firmy przyjmującej odpady. Formularz jest dość uniwersalny stworzony w formie poziomej tabeli, można go dostosować do każdego rodzaju przekazania odpadów...


 14. Wzór rejestru umów kupna i sprzedaży.docx

Formularz rejestru umów kupna i sprzedaży. Dokument zawiera miejsce na: numer umowy, data umowy, nazwa zamawiającego, typ , ilość sztuk...


 15. Wzór rejestr kwalifikowanych dostawców.docx

Wzór rejestr kwalifikowanych dostawców stosuje się do  prowadzenia ewidencji dostawców  posiadających kwalifikacje do wykonywania usług dla naszej firmy. Formularz zawiera miejsce na nazwę dostawcy, jego klasę, okres, w którym dostawca został poddany ocenie, czas obowiązywania kwalifikacji oraz miejsce na uwagi odnośnie dostawcy...


 16. Wzór karty wyboru lub zmiany dostawcy.doc

Wzór karta zmiany lub wyboru dostawcy stosuję się w celu zmiany dostawcy określonego wyrobu. Karta zawiera listę potencjalnych dostawców  oraz zestawienie wszystkich ofert według określonych parametrów, na podstawie  których zostaje podjęta decyzja o wyborze dostawcy...


 

 

Aby pobrać potrzebny dokument wystarczy wypełnić kilka pól  i gotowe, trwa to niecałą minutę.