•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Instrukcje, wzory dla działu Kadr - pobierz!

Pobierz za darmo najnowszy wzórinstrukcji w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Instrukcje dla działu Kadrowego.

Spis instrukcji:


1. Instrukcja dobór kadry rezerwowej wzór ISO.docxdoc

Instrukcja dobór kadry rezerwowej - sukcesorów wzór ISO. Instrukcja jest kompleksowym dokumentem opisujacym zarządzanie kadrami wyższego szczebla w firmie. Zawiera dokładny opis, procedury, definicje oraz instukcje...


2. Instrukcja obsługi kadrowej, zarzadzanie kadrami wzór ISO.docxdoc

Instrukcja obsługi kadrowej wzór ISO - opisuje w jaki sposób firma zapewnia właściwą obsługę kadry pracowników spółki. Jest obszernym dokumentem zawierajacym pełne definicje, odwołania, opisy i wyjaśnienia w zakresie zarządzania kadrami w firmie...


3. Instrukcja planowanie i realizacja szkoleń, zarządzanie szkoleniami wzór ISO.docxdoc

Instrukcja planowanie i realizacji szkoleń wzór ISO 9001:2001, ISO 14001:1998 zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zarządzania  procesem szkoleń i doskonaleniem kwalifikacji pracowników w firmie. Zawiera mnóstwo definicji, które określają krok po kroku zasady organizacji szkoleń w firmie...


REKLAMA

4. Instrukcja kwalifikowanie personelu na stanowiska kierownicze i wykonawcze.docxdoc

Instrukcja kwalfikowanie personelu na stanowiska kierownicze i wykonawcze wzór ISO - dokument ten stosuje się w celu odpowiedniego przeprowadzenia procedury kwalfikowania personelu, określenie kompetencji pracowników i zapewnienie kadr spełniających wymagania dla osiągnięcia wyznaczonych celów danej firmy...