•  
  •  
  •  
  •  

.

Chinese traditional English French German Italian Polish Spanish Ukrainian

Instrukcje, wzory dla działu Administracji - pobierz!

Pobierz za darmo najnowszy wzór instrukcji w wersji edytowalnej w formacie Word, Excel. Instrukcjedla działu administracji.

Spis instrukcji:


1. Instrukcja komunikacja w firmie z zintegrowanym systemem zarządzania.docxdoc

Instrukcja komunikacja w firmie z zintegrowanym Systemem Zarządzania wzór ISO. W dokumencie została szczegółowo opisana procedura procesu stosowania systemu komunikacji wewnętrznych i zewnętrznych w firmie. Zawiera mnóstwo definicji i pojęć, które określają krok po kroku zasady komunikacji, rodzaj informacji, formy, częstotliwość ich przekazu, wynikających  z systemu zarządzania oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych do klientów....


2. Instrukcja przegląd zarządzania w firmiie.docx doc

Instrukcja przegląd zarządzania wzór ISO. W dokumencie została szczegółowo opisana procedura postępowania w trakcie przeglądu zarządzania wynikającego z przyjętej polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, przeprowadzona ocena efektywności i skuteczności systemów i procesów, oraz poprawy jakości obszarów najsłabszych zarządzania. Zawiera dokładny opis działania...  


REKLAMA

3. Instrukcja przepływ informacji w firmie wzór ISO.docxdoc

Instrukcja  wewnętrzna i zewnętrzna wymiana informacji w firmie wzór ISO. Celem instrukcji jest określenie zasad i wytycznych wymiany informacji wewnątrznej i zewnętrznej w firmie. W dokumencie została szczegółówo opisana procedura optymalizacji przepływu informacji i podejmowanych na ich podstawie decyzji, także w sytuacjach nietypowych...


 4. Instrukcja analizy danych wzór ISO.docxdoc

Instrukcja analiza danych wzór ISO. Dokument ten stosuje się w celu sposobu postępowania przy doborze metod statystycznych, podejmowania decyzji w zakresie działań inicjujących zastosowanie metod, dokonania analiz pod kątem możliwiści zastosowania odpowiedniej metody statystycznej i przedstawienie wyników analizy, oraz określenie obszaru zasad stosowania danej metody w postaci instrukcji metodycznej...


 5. Instrukcja sprzedaży nieruchomości wzór ISO.docxdoc

Instrukcja sprzedaży nieruchomości wzór ISO. Jest to kompleksowy dokument opisujący procedurę przygotowania nieruchomości i skompletowanie dokumentów w celu sprzedaży zbędnych nieruchomości oraz podanie informacji o znajdujących się środkach trwałych będących również przedmiotem sprzedaży, dotyczących ustalenia ewentualnej służebności celem naprawy lub konserwacji...